Atomkraft medfører bomberisiko - Atomkraft fremmer spredning av atomvåpen - Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Atomkraft medfører bomberisiko
Atomkraft fremmer spredning av atomvåpen

De landene som i løpet av de forrige tiårene utviklet og bygget atomvåpen, hadde sivile atomprogram. Disse sivile programmene var imidlertid ofte kun en kamuflering av den egentlige militære interessen. Programmene ga tilgang til den nødvendige teknologi og kunnskap som krevdes for å bygge atombomber. Dette viser at eksport og spredning av atomteknologi øker risikoen for spredning av atomvåpen.

Steng atomkraftverkene