Atomkraft produserer avfall - Ingen ønsker en slik arv - Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Atomkraft produserer avfall
Ingen ønsker en slik arv

Ved hjelp av kjernespalting forvandler atomkraftverkene uranbrensel til høyradioaktivt atomavfall. Atomavfallet medfører radioaktiv stråling som er livsfarlig. Avfallet må derfor oppbevares på sikker avstand fra både mennesker, dyr og planter i flere hundre tusen år. Det har vært drevet atomkraftverk i ca. 50 år, men foreløpig er det ingen som vet hvordan atomavfall kan deponeres på en sikker måte. Det finnes på verdensbasis ikke en eneste sikker deponeringsmulighet for radioaktivt avfall. Den korte perioden vi drar nytte av atomenergien, medfører store mengder atomavfall for kommende generasjoner. Dersom de første menneskene på jorden hadde hatt atomkraftverk, ville vi fremdeles ha måttet passe på atomavfallet etter dem.

Steng atomkraftverkene