Ατομική ενέργεια, τα απόβλητα - Κανείς δεν θέλει μια τέτοια κληρονομιά - Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Ατομική ενέργεια, τα απόβλητα
Κανείς δεν θέλει μια τέτοια κληρονομιά

Κάθε πυρηνικό εργοστάσιο μετατρέπει, μέσω της διάσπασης του πυρήνα του ατόμου, ράβδους ουρανίου σε ιδιαίτερα ραδιενεργά πυρηνικά απόβλητα. Αυτά τα πυρηνικά απόβλητα αποτελούν εξαιτίας της ραδιενέργειας που εκπέμπουν κίνδυνο για τη ζωή του ανθρώπου. Συνεπώς πρέπει να σφραγιστούν και να παραμείνουν για περισσότερες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια μακριά από ανθρώπους, ζώα και φυτά. Τα πυρηνικά εργοστάσια λειτουργούν εδώ και περίπου 50 χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει κανείς, πώς μπορούν να αποθηκευτούν τα πυρηνικά απόβλητα με ασφάλεια. Σε ολόκληρο τον κόσμο δεν υπάρχει κανένας απολύτως ασφαλής τρόπος διάθεσης και αποθήκευσης των ραδιενεργών αποβλήτων από τα πυρηνικά εργοστάσια. Το σύντομο επεισόδιο της χρήσης της ατομικής ενέργειας αφήνει μαζί με τα πυρηνικά απόβλητα μια κληρονομιά σχεδόν ιστορικής διάστασης για τη γη. Εάν ένας πρωτόγονος άνθρωπος είχε στη διάθεσή του πυρηνικά εργοστάσια, θα έπρεπε ακόμη και σήμερα να φροντίζουμε τα απόβλητά του.

Ας κλείσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια.