Atomienergia on tarpeeton - Atomienergiasta voidaan luopua - Kansainvälinen julistekampanja "Faktoja atomienergiasta"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Kansainvälinen julistekampanja "Faktoja atomienergiasta"

Atomienergia on tarpeeton
Atomienergiasta voidaan luopua

Atomienergiaa tuottavat yhtiöt perustelevat atomivoimasta luopumisen mahdottomuutta sillä, että joissakin maissa atomivoiman osuus sähköntuotannossa on suuri. Jos kuitenkin tarkastellaan atomienergian osuutta maailmanlaajuisesta energiankäytöstä, huomataan, että atomienergian rooli on lopulta hyvin pieni. Vuonna 2001 atomisähkö kattoi ainoastaan 2,3 prosenttia maailman energiankulutuksesta. Uusiutuvien energiamuotojen osuus maailman energiahuollosta on huomattavasti suurempi. Ihmiskunta voi hyvin luopua atomienergian vähäisestä osuudesta. Ydinonnettomuuksien riskit, korkea radioaktiivisen ydinjätteen tuottaminen ja sen käsittelemiseen käytettävät kulut eivät ole missään järkevässä suhteessa lyhyellä tähtäimellä saavutettuun energian vähäiseen lisäykseen. Atomienergia on vaarallista ja tarpeetonta.

Lakkauttakaa atomivoimalat.