Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Hjem          Se plakatmotiver          Om oss
 
 

Atomkraft er et blindspor
Uranreservene varer kun et par tiÄr til. Hva da?

Atomkraft er et blindspor, pÄ samme mÄte som forbrenningen av begrensede reserver av fossilt brensel. Uranreservene som atomkraftverkene er avhengige av, er nemlig i ferd med Ä forsvinne. I tillegg har de hurtige breeder-reaktorene, som skulle sÞrge for at reservene varte lengre, vist seg Ä vÊre et mislykket prosjekt, bÄde teknisk og Þkonomisk. Om kun fÄ tiÄr vil atomindustrien gÄ tom for brennstoff. I tillegg til uranreservene, vil ogsÄ olje- og gassreservene vÊre oppbrukt i lÞpet av overskuelig fremtid. PÄ lang sikt mÄ derfor energibehovet vÄrt dekkes av fornybar energi og en mer effektiv energiutnyttelse.

Atomkraft er en blĂžff
Energiforsyningen er ikke avhengig av atomkraft

For Ä fremheve atomkraftens betydning, viser atomindustrien stadig til den andelen av strÞmforsyningen som er produsert av atomkraft. Ser man imidlertid nÊrmere pÄ hvor stor andel av det verdensomspennende energiforbruket som faktisk dekkes av atomkraft, viser det seg at atomkraften knapt har noen betydning i det hele tatt. I 2001 dekket atomkraft kun 2,3 prosent av energiforbruket i hele verden. Fornybar energi stÄr allerede for en betydelig hÞyere andel av verdens strÞmforsyning. Vi klarer oss utmerket uten atomkraft. Risikoen for atomulykker samt produksjonen av hÞyradioaktivt atomavfall og kostnadene dette medfÞrer, stÄr ikke i noe fornuftig forhold til den ubetydelige og kortsiktige andelen energi som produseres. Atomkraft er farlig og overflÞdig.

Atomkraft innebĂŠrer hĂžyrisiko
Risikoen for en alvorlig atomkatastrofe i Europa: 16 prosent

I alle atomkraftverk er det fare for at det kan oppstĂ„ alvorlige ulykker pĂ„ grunn av tekniske feil og menneskelig svikt. Dette vil medfĂžre utslipp av store mengder radioaktivt avfall. I henhold til ”Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke - Phase B” (tyske kjernekraftverk, en risikostudie - fase B), er det 0,1 prosents risiko for at det vil skje en alvorlig atomkatastrofe i et tysk atomkraftverk i lĂžpet av en driftstid pĂ„ ca. 40 Ă„r. I EU er det flere enn 150 atomkraftverk i drift. Sannsynligheten for en alvorlig atomkatastrofe i Europa ligger pĂ„ 16 prosent. Dette tilsvarer sjansen for Ă„ fĂ„ en sekser pĂ„ terningen pĂ„ fĂžrste kast. Det er ca. 440 atomkraftverk i drift i hele verden. Sannsynligheten for at det vil skje en alvorlig atomkatastrofe pĂ„ verdensbasis i lĂžpet av 40 Ă„r, er 40 prosent. Som atomkatastrofen i Tsjernobyl viste oss, vil en alvorlig atomkatastrofe medfĂžre flere titalls tusen dĂžde.

Atomkraft produserer avfall
Ingen Ăžnsker en slik arv

Ved hjelp av kjernespalting forvandler atomkraftverkene uranbrensel til hÞyradioaktivt atomavfall. Atomavfallet medfÞrer radioaktiv strÄling som er livsfarlig. Avfallet mÄ derfor oppbevares pÄ sikker avstand fra bÄde mennesker, dyr og planter i flere hundre tusen Är. Det har vÊrt drevet atomkraftverk i ca. 50 Är, men forelÞpig er det ingen som vet hvordan atomavfall kan deponeres pÄ en sikker mÄte. Det finnes pÄ verdensbasis ikke en eneste sikker deponeringsmulighet for radioaktivt avfall. Den korte perioden vi drar nytte av atomenergien, medfÞrer store mengder atomavfall for kommende generasjoner. Dersom de fÞrste menneskene pÄ jorden hadde hatt atomkraftverk, ville vi fremdeles ha mÄttet passe pÄ atomavfallet etter dem.

Atomkraft medfĂžrer bomberisiko
Atomkraft fremmer spredning av atomvÄpen

De landene som i lÞpet av de forrige tiÄrene utviklet og bygget atomvÄpen, hadde sivile atomprogram. Disse sivile programmene var imidlertid ofte kun en kamuflering av den egentlige militÊre interessen. Programmene ga tilgang til den nÞdvendige teknologi og kunnskap som krevdes for Ä bygge atombomber. Dette viser at eksport og spredning av atomteknologi Þker risikoen for spredning av atomvÄpen.

Atomkraft er en miljĂžflopp
Atomkraft kan ikke redde klimaet

Atomindustrien innrÞmmer at atomkraft ikke kan erstatte kull, olje og gass. For Ä kunne erstatte bare 10 prosent av den fossile energien i Är 2050 med kjernekraft, mÄtte man bygge inntil 1000 nye atomkraftverk (pÄ verdensbasis er det i dag ca. 440 atomkraftverk). Byggingen av disse kraftverkene, dersom det overhodet ville vÊrt mulig, ville tatt flere tiÄr. Uranreservene ville ikke vart lenge. Til og med Det Internasjonale AtomenergibyrÄet (IAEA) innrÞmmer at atomenergien ikke ville kunne bygges ut raskt nok for Ä begrense klimaforandringene. Problemet mÄ lÞses pÄ en annen mÄte. Flere scenarier om verdens energibehov viser at klimaproblematikken kun kan lÞses ved hjelp av fornybar energi og Þkonomiske energiteknikker.

Atomkraft gir fÄ arbeidsplasser
Vindkraft gir flere arbeidsplasser enn atomkraft

Atomenergi er kapitalintensiv. Fornybar energi er derimot arbeids(plass)intensiv. I Tyskland arbeidet ca. 30 000 mennesker i atomindustrien i Är 2002. I den tyske vindkraftindustrien arbeidet mer enn 53 000 mennesker. Den totale industrien for fornybar energi stÄr allerede for 120 000 arbeidsplasser, til tross for en forelÞpig liten andel av energiforsyningen. Videre utbygging av fornybare energikilder vil skape nye arbeidsplasser daglig. PÄ verdensbasis vil utbyggingen av fornybare energikilder i lÞpet av fÄ Är fÞre til flere millioner nye arbeidsplasser.

Alternativer til atomkraft
100 % energi av sol, vind, vann og biomasse

I fÞlge et energiscenario presentert av det tyske parlamentet i Är 2002, kan fornybar energi stÄ for den totale tyske energiforsyningen i Är 2050. Og er dette mulig i Tyskland, et land med liten geografisk flate, stor befolknings- og energitetthet samt hÞy levestandard, er det mulig overalt. Til og med energiindustrien innrÞmmer at det i Är 2050 kan produseres mer energi ved hjelp av fornybare energiressurser enn det menneskene forbruker i dag. Jordens energibehov kan dekkes av en blanding av solvarme- og solstrÞmanlegg, vindkraftverk, vannkraftverk og ulike former for utnyttelse av biomasse. For Ä begrense det Þkende behovet for energi, mÄ ogsÄ Þkonomiske energiteknikker tas i bruk. En rask utbygging av en internasjonal solenergiindustri er et viktig skritt pÄ veien for Ä unngÄ krig om knappe rÄstoffreserver som olje, gass og uran.

Steng atomkraftverkene

 
 
Se plakatmotiver
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: