Nemzetközi plakátkampány "Tények az atomenergia helyzetéről"

Home          Plakátmotívumok megtekintése          Impresszum
 
 

Zsákutcában az atomenergia
Az urán már csak néhány évtizedre elegendő – és utána?

Az atomenergia ugyanúgy zsákutcába vezet, mint a korlátozottan rendelkezésre álló fosszilis tüzelőanyagok. Mert az atomerőművek működtetéséhez szükséges urán nyersanyagból kevés van. Műszaki és gazdasági okok miatt csődöt mondtak azok az intenzív "breeder reaktorok", amelyektől azt remélték, hogy a tartalékok hosszabb ideig kitartanak. Néhány évtizeden belül elfogy a nukleáris ipar tüzelőanyaga. Mivel az urántartalékokon kívül belátható időn belül elfogynak az ásványolaj és földgáz készletek is, ezért az emberiség csak megújítható energiákkal és hatékony energiahasznosítással fedezheti az energiaszükségletét hosszabb időre.

Eltúlozzák az atomenergia jelentőségét
Az atomenergiával termelt áramot ki lehet hagyni az energiaellátásból

Az atomenergia jelentőségének kiemelése érdekében a nukleáris ipar mindig arra hivatkozik, hogy milyen nagy az atomenergia részesedése az áramellátásban. Ha viszont alaposan szemügyre vesszük az atomenergia részesedését a világ teljes energiafogyasztásában, akkor kiderül, hogy az atomenergia szinte jelentéktelen szerepet játszik az emberiség energiaszükségletében. 2001-ben az atomenergiával termelt áram a világ teljes energiafogyasztásának csak 2,3 százalékát fedezte. A megújítható energiák már most is jóval nagyobb mértékben járulnak hozzá a világ energiaellátásához. Az emberiség akár le is mondhat az atomenergia kis részesedéséről. Az atomhulladékok veszélye, a nagymértékben radioaktív nukleáris hulladék keletkezése és a megsemmisítésükre fordított költségek nincsenek ésszerű arányban a rövid időszakra szóló, csekély energianyereséggel. Az atomenergia veszélyes és fölösleges.

Az atomenergia technikája kockázatos
Super-GAU-kockázat Európában: 16 százalék

Műszaki hiányosságok és emberi hibák miatt bármely atomerőműben súlyos baleset történhet, melynek során nagymennyiségű rádióaktivitás jut ki a környezetbe. A hivatalos "Atomerőművek – B fázis német kockázattanulmány" szerint egy német atomerőműben, kereken 40 év üzemidő alatt 0,1 százalék valószínűsége van a Super-GAU-nak. Az Európai Közösségben több mint 150 atomerőmű működik. Európában a Super-GAU valószínűsége 16 százalék. Ez annak valószínűségével egyenlő, mintha a kockán első próbálkozásra 6-ost dobnánk. Az egész világon mintegy 440 atomerőmű üzemel. Annak a valószínűsége, hogy az egész világon, 40 éven belül Super-GAU következik be, 40 százalék. Ahogy a csernobili atomkatasztrófa mutatja, Super-GAU esetén több tízezer halottra lehet számítani.

Az atomenergia szemetet termel
Senki nem akar ilyen örökséget

Mindegyik atomerőműben, maghasadás útján az urán fűtőelemekből nagymértékben rádióaktív nukleáris hulladék keletkezik. A nukleáris hulladék, radioaktív sugárzása miatt az emberek életét veszélyezteti. Ezt a hulladékot ezért több évtizedre biztonságosan távol kell tartani az emberektől, állatoktól és növényektől. Atomerőműveket mintegy 50 éve működtetnek, de mind a mai napig senki nem tudja, hogyan kell biztonságosan, véglegesen tárolni a nukleáris hulladékot. Az egész világon egyetlen biztonságos megoldás sincs az atomerőművek igen radioaktív nukleáris hulladékának megsemmisítésére. Az atomenergia hasznosításának rövid epizódja a nukleáris hulladékkal szinte földtörténeti léptékű súlyos örökséget hagy maga után. Ha az ősembernek már lettek volna atomerőművei, akkor az ő szemetét még ma is őriznünk kellene.

Az atomenergia veszélyes bomba
Az atomenergia elősegíti az atomfegyverek elterjedését

Azok az államok, amelyek a múlt évtizedekben atombombákat fejlesztettek ki és gyártottak, először polgári atomprogrammal rendelkeztek. A polgári programok azonban gyakran csak álcázták a tulajdonképpeni katonai érdekeltséget. Ezen államok számára lehetővé teszik az atombomba gyártás technológiájának és know-how-jának megszerzését. Ezt mutatja: Az atomtechnológia exportja és további terjedése jelentően növeli az atomfegyverek elterjedésének veszélyét.

Klímaválság és atomenergia
Az atomenergia nem tudja megmenteni a klímát

A nukleáris ipar elismeri, hogy az atomerőművek nem válthatják ki a szenet, olajat és gázt. Ahhoz, hogy 2005-ben a fosszilis energiának csak 10 százalékát helyettesítsék az atomerőművekben termelt árammal, addig 1000 új atomerőművet kellene megépíteni (jelenleg az egész világon mintegy 440 atomerőmű van). Ilyen létesítmények megépítése – ha egyáltalán megvalósítható lenne – több évtizedig eltartana. Az uránkészletek rövid időn belül kimerülnének. Még az IAEA Nemzetközi Atomenergia szervezet is beismeri, hogy az atomenergiát tulajdonképpen nem lehet elég gyorsan kiépíteni ahhoz, hogy korlátozzák vele a klímaváltozást. A megoldás más: A világ energiájáról szóló, különböző forgatókönyvek szerint a klímaproblémát csak megújítható energiákkal, hatékony és takarékos energiatechnikák bevonásával lehet megoldani.

Az atomenergia kevés munkahelyet teremt
Munkahelyek? A szél üzletág felülmúlta a nukleáris ipart

Az atomenergia több tőkét kíván – a megújítható energiák több munkát (munkahelyet) igényelnek. Németország példája szerint: A nukleáris ipar 2002-ben mintegy 30000 embert foglalkoztatott. Ezzel szemben, csak a német szélenergia iparban több mint 53000 ember dolgozott. A megújítható energiák teljes üzletága már 120000 munkahelyet biztosított annak ellenére, hogy az energiaellátásban még kicsi a részesedése. A megújítható energiák további elterjedésével naponta új munkahelyeket keletkeznek. A megújítható energiák elterjedésével az egész világon néhány év alatt több millió munkahelyet lehet létrehozni.

Alternatív megoldások az atomenergia helyett
100% energia a nap, szél, víz & biomassza hasznosításából

Németországban a parlament 2002-ben előterjesztett egy energia forgatókönyvet, amely szerint 2050-ig az egész német energiaellátás megoldható a megújítható energiákkal. Ami Németországban lehetséges – olyan országban, amelynek kicsi a területe, nagy a népsűrűsége és energiaigénye – továbbá magas az életszínvonala, - az mindenhol megoldható. Az energiagazdaság mellesleg még azt is elismeri, hogy 2050-ig a megújítható energiákból világszerte több energiát lehet biztosítani, mint amennyi energiát jelenleg az emberiség felhasznál. A föld energiaszükségletét a naphő- és napáram berendezésekből, szélerőművekből, vízerőművekből és a biomassza hasznosítás különböző formáiból lehet fedezni. A világ energiaigényének növekedését korlátozni kell és ennek érdekében takarékos energiatechnikákat kell alkalmazni. A szoláris világgazdaság gyors felépítése fontos lépés ahhoz, hogy elkerüljük a szűkös nyersanyagok, az olaj, gáz és urán megszerzéséért folytatott háborúkat.

Állítsák le az atomerőműveket.

 
 
Plakátmotívumok megtekintése
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: