Mednarodna plakatna kampanja "Dejstva o atomski energiji"

Domov          Ogled plakatnih motivov          Impresum
 
 

Jedrska energija: slepa ulica
Uran zadostuje le še za nekaj desetletij – in potem?

Jedrska energija vodi v slepo ulico – tako kot kurjenje fosilnih goriv, katerih količina je omejena. Uran, potreben za pogon jedrskih elektrarn, je omejena surovina. Hitri oplodni reaktorji, ki so dajali upanje na »časovno raztegnitev« surovinskih rezerv, so iz tehničnih in gospodarskih razlogov spodleteli. Gorivo bo pošlo v nekaj desetletjih. Poleg rezerv urana bodo v doglednem času porabljene tudi rezerve nafte in zemeljskega plina – torej človeštvo svojo potrebo po energiji trajno lahko pokriva le z obnovljivimi viri energije in z učinkovitejšo porabo energije.

Jedrska energija: iluzija
Količina električne energije, ki jo proizvedejo jedrske centrale, je zanemarljiva

Jedrsko gospodarstvo se – da bi poudarilo pomen jedrske energije –vedno znova sklicuje na delež jedrske energije, ki je potrebna pri proizvodnji električne energije. Če pa pogledamo, kolikšen je prispevek jedrske energije v celotni svetovni porabi energije, se pokaže, da je jedrska energija za energetske potrebe človeštva skorajda nepomembna. V jedrskih elektrarnah pridobljen električni tok je v letu 2001 pokrival le 2,3 odstotka energije, ki jo ljudje porabimo. Z obnovljivimi viri energije pa že danes proizvedemo veliko več energije oziroma delež energije, pridobljene iz obnovljivih energetskih virov, je pri načrtu svetovne oskrbe z energijo občutno višji kot delež jedrske energije. Človeštvo se lahko povsem odpove majhnemu prispevku jedrske energije: tveganja za jedrske nesreče, proizvodnja visoko radioaktivnih jedrskih odpadkov in visoki stroški njihovega odstranjevanja niso v nobenem pametnem sorazmerju z neznatnim, kratkoročnim dobitkom energije. Jedrska energija je nevarna in odvečna.

Jedrska energija: tvegana tehnika
Tveganje jedrske katastrofe v Evropi: 16%

V vsaki jedrski elektrarni lahko pride do hudih nesreč, pri katerih se – zaradi tehničnih pomanjkljivosti in človeških napak – v okolje lahko sprosti velika količina radioaktivnih snovi. Uradna nemška študija (Nemška študija tveganosti jedrskih elektrarn – faza B) je pokazala, da v nemški jedrski elektrarni, ki obratuje okrog 40 let, lahko z 0,1-odstotno verjetnostjo pride do hude jedrske nesreče, ali bolje, do katastrofe. V Evropski uniji obratuje več kot 150 jedrskih elektrarn – torej je verjetnost velike jedrske nesreče v Evropi 16-odstotna. (To npr. ustreza verjetnosti, da v prvem metu kocke vržete 6.) Po vsem svetu obratuje okrog 440 jedrskih elektrarn. Verjetnost, da na svetu v 40 letih pride do katastrofalne jedrske nesreče, je okrog 40-odstotna. Spomnimo se Černobila in več deset tisoč mrtvih …

Jedrska energija: proizvajalka odpadkov
Nihče noče takšne dediščine

V vsaki jedrski elektrarni z jedrsko cepitvijo spreminjajo uranove palice v visoko radioaktivni jedrski odpad, ki zaradi svojega radioaktivnega sevanja ogroža življenje človeštva – zato ga je treba za več sto tisočletij zavarovati pred ljudmi, živalmi in rastlinami. Jedrske elektrarne obratujejo že okoli 50 let, ampak do danes nihče ne ve, kako varno so jedrski odpadki lahko dokončno uskladiščeni. Na svetu do sedaj ne poznamo nobene varne rešitve za odstranjevanje visoko radioaktivnih odpadkov, ki jih proizvajajo jedrske elektrarne. Posledica epizodne rabe jedrske energije je kot zemeljska zgodovina velika bremenilna dediščina, ki jo z jedrskimi odpadki puščamo za sabo. Če bi pračlovek imel jedrske elektrarne, bi morali še danes varovati njegove odpadke.

Jedrska energija: tveganje oboroževanja
Jedrska energija spodbuja širjenje atomskega orožja

Države, ki so v preteklih desetletjih razvile oziroma sestavile atomske bombe, so imele najprej civilni program – a žal so bili ti pogosto le krinka za prave vojaške interese. Nekaterim državam je bil omogočen dostop do potrebnih tehnologij in znanja za gradnjo atomskih bomb. Torej: izvoz in nadaljnje širjenje atomske tehnologije občutno povečujeta tveganje širjenja atomskega orožja.

Jedrska energija ne more rešiti podnebja
Odgovor na spreminjanje podnebja so obnovljivi viri energije

Energetsko gospodarstvo priznava, da z jedrskimi elektrarnami ne moremo nadomestiti premoga, olja in plina. Da bi leta 2050 le 10 odstotkov fosilne energije nadomestili z jedrsko, bi bilo potrebno zgraditi do 1000 novih jedrskih elektrarn (trenutno je na svetu okoli 440 jedrskih elektrarn). Gradnja teh naprav bi – če je to sploh uresničljivo – trajala več desetletij. Rezerve urana bi bile kmalu izčrpane. Tudi mednarodna agencija za jedrsko energijo IAEA (International Atomic Energy Agency) priznava, da jedrske energije ne bil mogli dovolj hitro širiti, da bi lahko vsaj omejili podnebne spremembe. In rešitev? Različni scenariji svetovne energije kažejo, da so problemi spreminjanja podnebja rešljivi le z obnovljivimi viri energije v povezavi z učinkovitimi in varčnimi energijskimi tehnikami.

Jedrska energija: (pre)malo delovnih mest
Delovna mesta? Vetrna panoga premaguje jedrsko industrijo!

Jedrska energija je kapitalsko intenzivna – energija iz obnovljivih virov je zaposlitveno intenzivna. V na primer nemški jedrski industriji je bilo v letu 2002 zaposlenih okoli 30 000 ljudi, samo v nemški panogi vetrne energije pa je delalo več kot 53 000 ljudi. Celotna panoga obnovljivih virov energije že sedaj zagotavlja 120 000 delovnih mest, kljub njenemu še vedno majhnemu deležu pri oskrbi z energijo. Ker se z nadaljnjim širjenjem obnovljivih virov energije vsak dan odpirajo nova delovna mesta, se torej v nekaj letih po vsem svetu lahko ustvari več milijonov novih delovnih mest.

Jedrska energija: njene alternative
100% energija iz sonca, vetra, vode & biomase

Nemški parlament je leta 2002 predstavil energetski scenarij za Nemčijo, po katerem je do leta 2050 uresničljiva ideja o celotni energetski oskrbi z obnovljivimi viri energije. Kar je možno v Nemčiji, v državi z veliko gostoto naseljenosti prebivalstva z visokim življenjskim standardom, in z veliko porabo energije, je možno povsod drugod. Tudi energetsko gospodarstvo priznava, da že do leta 2050 lahko proizvede več energije iz obnovljivih virov kot jo človeštvo porabi danes. Energetske potrebe tega sveta lahko pokrijemo z mešanico iz sončne toplote in sončnih, vetrnih ter vodnih elektrarn in z različnimi oblikami rabe biomase. Da bi omejili naraščanje svetovne porabe energije, je potrebno začeti uporabljati energetsko varčno tehnologijo. Hitra izgradnja svetovnega sončnega gospodarstva je pomemben korak pri preprečevanju vojn zaradi (pre)majhnih in omejenih zalog surovin, kot so nafta, plin in uran.

Izklopite jedrske elektrarne. Takoj!

 
 
Ogled plakatnih motivov
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: