Campania internaţională cu pancarte "Fapte concrete ale energiei nucleare"

Home          Afişare modele de pancare          Impressum
 
 

Energia nucleară, un drum înfundat
Uraniul nu va mai ajunge decât câteva decenii – şi apoi ?

Energia nucleară – asemenea consumului rezervelor de combustibili fosili – duce spre un drum înfundat. Aceasta deoarece pentru funcţionarea uzinelor de prelucrare a energiei atomice, uraniul necesar este o materie primă aproape pe sfârşite. "Reactoarele de regenerare rapide" cu care se spera să se întindă rezervele în timp, au eşuat din motive tehnice si economice. În doar câteva decenii, rezervele de combustibil necesare industriei nucleare se vor epuiza. Deoarece, pe lângă rezervele de uraniu, în timp se vor folosi şi rezervele de petrol şi gaze naturale, omenirea îşi va putea acoperi necesarul de energie numai prin energii regenerabile sau printr-o folosire eficientă a energiei existente.

Energia nucleară, supraconsiderată
Se poate renunţa la energia nucleară pentru alimentarea cu energie

Pentru a mări importanţa energiei nucleare, industria nucleară în mod repetat supraestimează cantitatea de energie atomică necesară producerii curentului electric. Dar dacă ne uităm cu atenţie cât anume din energia nucleară contribuie într-adevăr la producerea energiei din lumea întreagă, devine evident că energia nucleară nu are o importanţă deosebită pentru necesarul de energie al omenirii. Energia produsă de centralele nucleare a acoperit în anul 2001 numai 2,3 % din consumul de energie din lumea întreagă. Cantitatea de energie regenerabilă folosită la alimentarea cu energie pe plan mondial are în ziua de azi un nivel mult mai ridicat. Omenirea se poate descurca şi fără contribuţia nesemnificativă a energiei nucleare. Riscurile accidentelor nucleare, producerea deşeurilor radioactive, precum şi costurile care survin pentru îndepărtarea acestora, nu se compară cu câştigul minimal produs de energia nucleară pe o perioadă scurtă de timp. Energia nucleară este periculoasă şi de prisos.

Energia nucleară, risc pentru viaţa noastră
Riscul unui accident în Europa: 16%

În orice centrală nucleară, din cauza defecţiunilor tehnice şi a greşelilor omeneşti, se pot produce accidente grave, iar ca urmare, se pot elibera în mediul înconjurător cantităţi mari de substanţe radioactive. Conform studiului oficial, "Studiu de risc al centralelor nucleare germane - Faza B", într-o centrală nucleară germană, cu o perioadă de funcţionare de 40 de ani, se ajunge la o probabilitate de 0,1% de producere a unui accident. În Uniunea Europeană , sunt mai mult de 150 de centrale nucleare care funcţionează. Posibilitatea ca în Europa să se producă un accident este de 16%. Aceasta este egală cu posibilitatea ca, într-un joc, chiar de la prima aruncare a zarurilor, să obţii un 6. În lumea întreagă sunt aproximativ 440 centrale nucleare operaţionale. Posibilitatea ca în lumea întreagă în timp de 40 de ani să se producă un accident este de 40 %. Aşa cum arată şi catastrofa nucleară de la Cernobâl, este de aşteptat, în cazul unui accident nuclear moartea a mai multor mii de oameni.

Energia nucleară, producător de deşeuri
Nimeni nu vrea o astfel de moştenire

Fiecare centrală nucleară, prin fisiunea nucleară, transformă barele de uraniu în deşeuri atomice foarte radioactive. Din cauza emisiilor radioactive, deşeurile atomice reprezintă un pericol ameninţător pentru oameni. Aceste deşeuri trebuie, pentru mai multe sute de mii de ani, adăpostite la loc sigur de oameni, animale şi plante. Centralele nucleare funcţionează de aproape 50 de ani, dar până acum nimeni nu ştie cum pot fi păstrate cel mai bine deşeurile nucleare. Nu există nicăieri în lume cel puţin o modalitate sigură de depozitare a deşeurilor cu radioactivitate foarte ridicată din centralele nucleare. În această perioadă scurtă de utilizare a energiei nucleare, aceasta lăsat în urmă, împreună cu deşeurile, o moştenire moartă de dimensiuni istorice. Dacă oamenii preistorici ar fi avut centrale nucleare, încă şi în ziua de astăzi am mai fi trebuit să avem grijă de deşeurile lor.

Energia nucleară, fabrică de bombe
Energia nucleară sprijină proliferarea armelor nucleare

Acele ţări, care în ultimele decenii, au inventat şi construit bombe nucleare au început cu un program nuclear civil. Dar aceste programe civile erau adesea numai o acoperire pentru interesele lor militare. Prin acestea s-au putut obţine acces la tehnologiile necesare precum şi cunoştinţele pentru construirea bombelor atomice. Acest lucru arată că exportul şi continua dezvoltare a tehnologiei nucleare creşte considerabil riscul de proliferare a armelor nucleare.

Energia nucleară nu poate salva clima
Schimbările climatice pot fi prevenite doar prin folosirea energiei regenerabile

Industria nucleară recunoaşte că petrolul, cărbunii şi gazele naturale nu pot fi înlocuite de energia nucleară. Pentru ca 10% din energia fosilă să poată fi înlocuită cu energia nucleară, ar trebui ca până in anul 2050 să se construiască până la 1000 centrale nucleare noi (momentan există în întreaga lume aproximativ 440 uzine nucleare). Construirea acestor centrale ar putea dura mai multe decenii – în cazul în care s-ar realiza această idee. Apoi, rezervele de uraniu se vor epuiza în scurt timp. Chiar şi Organizaţia Internaţională a Energiei Nucleare recunoaşte că industria energiei nucleare nu poate fi extinsă atât de repede pentru a putea opri schimbările climatice. Soluţia este alta: diferite scenarii mondiale arată că problema climei poate fi rezolvată numai prin folosirea energiei regenerabile împreună cu utilizarea unor tehnologii de producere a energie eficiente şi economice.

Energia nucleară, mai puţine locuri de muncă
Locuri de muncă? Energia eoliană întrece industria nucleară!

Energia nucleară este intensivă din punctul de vedere al capitalului – energiile regenerabile sunt orientate asupra locurilor de muncă. De exemplu, în Germania în anul 2002, aproximativ 30.000 de oameni erau angajaţi în industria nucleară. Pe de altă parte, în industria producerii energiei eoliene germane lucrează deja mai mult de 53.000 de persoane. Per total, industriile producătoare de energie regenerabilă în Germania asigură deja 120.000 de locuri de muncă, în ciuda contribuţiei mici la alimentarea cu energie. Extinderea energiei regenerabile produce zilnic noi locuri de muncă. Prin continua dezvoltare a energiei regenerabile pot fi asigurate în lumea întreagă, în puţini ani, milioane de noi locuri de muncă.

Alternative la energia atomică
100% energie solară, eoliană, hidrologică şi masă biologică

În Germania, în 2002, parlamentul a prezentat un scenariu de energie, conform căruia cererea de energie poate fi satisfăcută prin utilizarea energiei regenerabile. Dacă acest lucru este posibil în Germania – o ţară cu suprafaţă mică, cu populaţie şi consum mare de energie şi cu nivel de viaţă ridicat – este posibil oriunde. Chiar şi industria energetică recunoaşte între timp că, până în 2050, poate fi produsă mult mai multă energie din surse regenerabile decât ar putea consuma omenirea în ziua de azi. Necesarul de energie al acestei planete poate fi acoperit printr-un amestec între centrale termale solare şi instalaţii solare, ferme eoliene, hidrocentrale şi utilizarea diversificată a masei biologice. Pentru a se limita creşterea necesarului de energie pe plan mondial, trebuie să se aplice tehnologii de producere economică a energiei. Dezvoltarea rapidă a unei economii solare mondiale reprezintă un pas important în evitarea războaielor pentru materiile prime epuizabile, cum ar fi petrolul, gazele naturale şi uraniul.

Opriţi uzinele nucleare.

 
 
Afişare modele de pancare
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords:
nucleare