International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Home          Vise plakatmotiver          Kolofon
 
 

Blindgyde atomenergi
Der er kun tilstr√¶kkelig uran til f√• √•rtier endnu ‚Äď og hvad s√•?

Atomenergien f√łrer p√• samme m√•de ind i en blindgyde som forbr√¶ndingen af de begr√¶nsede fossile br√¶ndstoffer. For det uran, som bruges til driften, er et knapt r√•stof. Brugen af hurtige formeringsreaktorer, som man h√•bede ville bidrage til at str√¶kke reserverne, er mislykket af b√•de tekniske og √łkonomiske √•rsager. Inden for f√• √•rtier vil atomindustrien ikke have noget br√¶ndstof mere. Fordi ikke kun uranreserverne men ogs√• olie- og naturgasreserverne vil v√¶re opbrugt inden for overskuelig tid, kan menneskeheden kun varigt d√¶kke energibehovet med vedvarende energier og effektiv energiudnyttelse.

Svindler atomenergi
Man kan give afkald p√• atomstr√łm til energiforsyning

For at markere atomenergiens betydning, henviser atomindustrien gang p√• gang til atomenergiens andel i str√łmproduktionen. Men betragter man, hvor meget atomenergien bidrager til det samlede energiforbrug i hele verden, bliver det tydeligt, at atomenergien n√¶sten er betydningsl√łs for menneskehedens energibehov. Atomstr√łmmen d√¶kkede i √•ret 2001 kun 2,3 procent af verdens samlede energibehov. De vedvarende energiers andel i verdens energiforsyning er allerede i dag meget st√łrre. Menneskeheden har ikke brug for atomenergiens lille bidrag. Risiciene ved atomuheld, produktionen af h√łjradioaktivt atomaffald og de store omkostninger, som dens bortskaffelse medf√łrer, st√•r ikke i et fornuftigt forhold til den lille kortvarige energigevinst, som opn√•s herved. Atomenergi er farlig og overfl√łdig.

Risikoteknik atomenergi
Risiko for en atomkatastrofe i Europa: 16 procent

I hvert atomkraftv√¶rk kan der opst√• et alvorligt uheld pga. tekniske mangler eller menneskelige fejltagelser, hvorved der frigives store m√¶ngder radioaktivitet til milj√łet. Iht. den officielle tyske studie vedr√łrende atomkraftv√¶rkers risici, "Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke - Phase B", er sandsynligheden for en atomkatastrofe 0,1 procent inden for en driftsperiode p√• ca. 40 √•r. Indenfor den Europ√¶iske Union er p.t. mere end 150 atomkraftv√¶rker i drift. Sandsynligheden for en atomkatastrofe er 16 procent. Dette svarer til chancen, med det samme at f√• 6 i terningespil. I hele verden er ca. 440 atomkraftv√¶rker i drift. Sandsynligheden for en verdensomsp√¶ndende atomkatastrofe inden for de n√¶ste 40 √•r er 40 procent. Som atomkatastrofen i Tschernobyl har vist, m√• der ved en atomkatastrofe regnes med flere titusinde d√łde.

Affaldsproducent atomenergi
Ingen vil overtage et sådant arv

Hvert atomkraftv√¶rk omdanner ved kernespaltning uranbr√¶ndselsstave til h√łjradioaktivt affald. Atomaffaldet repr√¶senterer pga. sin radioaktive str√•ling en livstruende fare for menneskerne. Den skal derfor opbevares afsk√¶rmet fra mennesker, dyr og planter i mange hundredtusind √•r. Der arbejdes i atomkraftv√¶rker siden ca. 50 √•r, men den dag i dag ved ingen, hvordan atomaffaldet kan slutdeponeres sikkert. I hele verden findes ikke √©n sikker bortskaffelsesmulighed for det radioaktive affald fra atomkraftv√¶rker. Den korte episode med udnyttelse af atomenergi efterlader med atomaffaldet et arv af n√¶sten jordhistorisk dimension. Hvis urmenneskene allerede havde haft atomkraftv√¶rker, skulle vi i dag stadigv√¶k passe p√• deres affald.

Bomberisiko atomenergi
Atomenergien fremmer udbredelsen af atomvåben

De stater, som i de sidste √•rtier har udviklet og bygget atombomber, startede med et civilt atomprogram. Men de civile programmer var ofte kun en kamuflage for den egentlige milit√¶riske interesse. Hermed fik disse stater adgang til de n√łdvendige teknologier og know-how til fremstilling af atombomber. Dette viser: Eksporten og den videre udbredelse af atomteknologien √łger kraftigt risikoen for udbredelsen af atomv√•ben.

Klimafiasko atomenergi
Atomenergien kan ikke redde klimaet

Atomindustrien tilst√•r, at man ikke kan erstatte kul, olie og gas med atomkraftv√¶rk. Hvis man i √•ret 2050 kun vil erstatte 10 procent af de fossile energier med atomstr√łm, skulle der bygges op til 1 000 nye atomkraftv√¶rker (p.t. findes der ca. 440 atomkraftv√¶rker i hele verden). Det ville vare mange √•rtier ‚Äď hvis det overhovedet kunne realiseres ‚Äď at bygge disse anl√¶g. Uranreserverne ville v√¶re opbrugt inden for kort tid. Selv Det Internationale Atomenergiagentur IAEA tilst√•r, at atomenergien slet ikke kunne udbygges hurtigt nok til at begr√¶nse klimaskiftet. Der findes en anden l√łsning: Forskellige verdensenergiscenarier viser, at klimaproblemet kun kan l√łses med vedvarende energier i forbindelse med effektive og √łkonomiske energiteknikker.

Atomenergi med få arbejdspladser
Arbejdspladser? Vindbranchen slår atomindustrien!

Atomenergien er kapitalintensiv ‚Äď vedvarende energier er arbejds(plads) intensive. Eksemplet Tyskland viser: Indenfor atomindustrien arbejdede i √•ret 2002 ca. 30 000 mennesker. Alene i den tyske vindenergibranche arbejdede derimod mere end 53 000 mennesker. Den vedvarende-energi-branche sikrede allerede 120 000 arbejdspladser, p√• trods af dens lave andel af den samlede energiforsyning. Med en yderligere udbygning af vedvarende energier vil antallet af arbejdspladser stige hver dag. I hele verden kan der indenfor kun f√• √•r opst√• mange millioner af nye arbejdspladser gennem udbygning af vedvarende energier.

Alternativer til atomenergien
100% energi fra sol, vind, vand & biomasse

For Tyskland har parlamentet i 2002 pr√¶senteret et energiscenario, hvorefter man indtil 2050 kan realisere hele den tyske energiforsyning med vedvarende energier. Hvad der er muligt i Tyskland ‚Äď et land med et lille areal, en stor befolknings- og energit√¶thed og h√łj levestandard ‚Äď vil v√¶re muligt overalt. Selv energiindustrien tilst√•r i mellemtiden, at der indtil √•ret 2050 p√• verdensplan kan fremstilles mere energi af vedvarende energier, end menneskeheden forbruger i dag. Denne jords energibehov kan d√¶kkes af en blanding af solvarme- og solstr√łmanl√¶g, vindkraftanl√¶g, vandkraftv√¶rk og de forskellige former for biomasse-udnyttelse. For at begr√¶nse verdensenergibehovets voksev√¶rk, skal der desuden anvendes √łkonomiske energiteknikker. Den hurtige opbygning af en solar verdens√łkonomi er et vigtigt skridt for at undg√• krige om knappe ressourcer som olie, gas og uran.

Frakobl atomkraftværker.

 
 
Vise plakatmotiver
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: