Vaihtoehtoja atomienergialle - 100%:sta energiaa auringosta, tuulesta, vedestä ja biomassasta - Kansainvälinen julistekampanja "Faktoja atomienergiasta"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Kansainvälinen julistekampanja "Faktoja atomienergiasta"

Vaihtoehtoja atomienergialle
100%:sta energiaa auringosta, tuulesta, vedestä ja biomassasta

Saksassa parlamentti esitteli vuonna 2002 energiaskenaarion, jonka mukaan koko saksalainen energiahuolto on toteutettavissa uusiutuvilla energiamuodoilla vuoteen 2050 mennessä. Se, mikä Saksassa – pienialaisessa, asukas- ja energiatiheydeltään suuressa ja elintasoltaan korkeassa maassa – on mahdollista, on mahdollista kaikkialla. Jopa energiatalous myöntää, että vuoteen 2050 mennessä on mahdollista tuottaa enemmän energiaa uusiutuvilla energiamuodoilla, kuin mitä ihmiskunta nykyään energiaa käyttää. Maailman energiantarve voidaan kattaa aurinkolämmöllä ja -sähköllä, tuulivoimalla, vesivoimalla ja biomassan hyödyntämisen eri muodoilla. Maailman energiantarpeen kasvun rajoittamiseksi tulee lisäksi ottaa käyttöön säästeliäitä energiatekniikoita. Aurinkovoimaan perustuvan maailmantalouden pikainen rakentaminen on tärkeä askel, jotta vältettäisiin öljyn, kaasun ja uraanin kaltaisten ehtyvien raaka-aineiden vuoksi syntyviä sotia.

Lakkauttakaa atomivoimalat.