Alternativer til atomenergien - 100% energi fra sol, vind, vand & biomasse - International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Alternativer til atomenergien
100% energi fra sol, vind, vand & biomasse

For Tyskland har parlamentet i 2002 præsenteret et energiscenario, hvorefter man indtil 2050 kan realisere hele den tyske energiforsyning med vedvarende energier. Hvad der er muligt i Tyskland – et land med et lille areal, en stor befolknings- og energitæthed og høj levestandard – vil være muligt overalt. Selv energiindustrien tilstår i mellemtiden, at der indtil året 2050 på verdensplan kan fremstilles mere energi af vedvarende energier, end menneskeheden forbruger i dag. Denne jords energibehov kan dækkes af en blanding af solvarme- og solstrømanlæg, vindkraftanlæg, vandkraftværk og de forskellige former for biomasse-udnyttelse. For at begrænse verdensenergibehovets vokseværk, skal der desuden anvendes økonomiske energiteknikker. Den hurtige opbygning af en solar verdensøkonomi er et vigtigt skridt for at undgå krige om knappe ressourcer som olie, gas og uran.

Frakobl atomkraftværker.