Alternativy atomovĂ© energie - 100% energie ze Slunce, větru, vody & biomasy - MezinárodnĂ­ plakátová kampaň "Fakta o atomovĂ© energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

MezinárodnĂ­ plakátová kampaň "Fakta o atomovĂ© energii"

Alternativy atomové energie
100% energie ze Slunce, větru, vody & biomasy

V Německu prezentoval parlament v roce 2002 energetickĂ˝ scĂ©nář, podle něhoĹľ by bylo moĹľnĂ© do roku 2050 realizovat veškerĂ© německĂ© zásobovánĂ­ energiĂ­ pomocĂ­ obnovitelnĂ˝ch zdrojů energie. Co je moĹľnĂ© v Německu – v zemi s malou rozlohou, velkou hustotou obyvatelstva a energie a s vysokĂ˝m ĹľivotnĂ­m standardem, je moĹľnĂ© všude. Dokonce i energetickĂ© hospodářstvĂ­ mezitĂ­m přiznalo, Ĺľe do roku 2050 můĹľe bĂ˝t vyrobeno vĂ­ce energie z obnovitelnĂ˝ch zdrojů energie, neĹľ dnes lidstvo spotřebuje. Spotřebu energie na tĂ©to zeměkouli lze pokrĂ˝t kombinacĂ­ zařĂ­zenĂ­ na solárnĂ­ teplo a solárnĂ­ elektrickou energii, větrnĂ˝ch elektráren, vodnĂ­ch elektráren a nejrůznějších forem vyuĹľitĂ­ biomasy. K omezenĂ­ růstu světovĂ© spotřeby energie je třeba navĂ­c instalovat ĂşspornĂ© energetickĂ© technologie. Rychlá vĂ˝stavba solárnĂ­ho světovĂ©ho hospodářstvĂ­ je důleĹľitĂ˝m krokem k eliminaci válek o nedostatkovĂ© suroviny, jakĂ˝mi je ropa, plyn a uran.

Vypněte atomovĂ© elektrárny.