Alternatieven voor kernenergie - 100 % energie uit zon, wind, water & biomassa - Internationale postercampagne

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internationale postercampagne 'Feiten over kernenergie'

Alternatieven voor kernenergie
100 % energie uit zon, wind, water & biomassa

Voor Duitsland heeft het parlement in 2002 een energiescenario gepresenteerd, waaruit blijkt dat in 2050 in de gehele Duitse energiebehoefte kan worden voorzien met schone, hernieuwbare, duurzame energie. Wat in Duitsland – een land met een klein oppervlak, grote bevolkings- en energiedichtheid en een hoge levensstandaard – mogelijk is, kan overal worden gerealiseerd. Zelfs de energiesector geeft intussen toe dat er in 2050 meer duurzame energie kan worden geproduceerd dan tegenwoordig wereldwijd wordt verbruikt. De energiebehoefte van deze aarde kan worden voorzien uit een mix van zonnewarmte- en zonne-energiecentrales, windkrachtcentrales, waterkrachtcentrales en het gebruik van biomassa-energie. Bovendien kan de energiebehoefte worden teruggeschroefd door het gebruik van zuiniger energietechnieken. Het uitbouwen van een wereldeconomie die deels draait op zonne-energie is bovendien een belangrijke stap om oorlogen om schaarse grondstoffen zoals olie, gas en uranium te voorkomen.

Kerncentrales sluiten.