Atomenerģijas alternatīvas - 100% saules, vēja un biomasas enerģija - Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Atomenerģijas alternatīvas
100% saules, vēja un biomasas enerģija

Vācijas parlaments 2002.gadā iepazīstināja ar enerģētikas scenāriju, kurā paredzēts, ka līdz 2050. gadam visa Vācijas enerģija tiks ražota izmantojot atjaunojamās enerģijas. Ja tas ir iespējams Vācijā, kas ir valsts ar nelielu teritoriju, augstu iedzīvotāju un energopatēriņa blīvumu- tad tas ir iespejams jebkur citur. Pat enerģētiķi atzīst, ka līdz 2050. gadam pasaulē no atjaunojamiem energoresursiem tiks ražots vairāk enerģijas nekā cilvēce patērē paÅ¡laik. Mūsu planētas enerģijas patēriņÅ¡ varētu sastāvēt no saules apkures un saules energo iekārtu apvienojuma, vēja spēkstacijām, ūdens spēkstacijām un dažāda veida biomasas izmantoÅ¡anas formām. Lai samazinātu enerģijas patēriņu pasaulē, jāizmanto enerģiju taupoÅ¡as tehnoloģijas. Zaļās enerģijas ātra attīstība pasaulē būs svarīgs solis, lai pasaulē izbeigtos kari par tādām izejvielām kā nafta, gāze un urāns.

Izslēgt atomenergostacijas