Alternativy atomové energie - 100% energie ze Slunce, větru, vody & biomasy - Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Alternativy atomové energie
100% energie ze Slunce, větru, vody & biomasy

V Německu prezentoval parlament v roce 2002 energetický scénář, podle něhož by bylo možné do roku 2050 realizovat veškeré německé zásobování energií pomocí obnovitelných zdrojů energie. Co je možné v Německu – v zemi s malou rozlohou, velkou hustotou obyvatelstva a energie a s vysokým životním standardem, je možné všude. Dokonce i energetické hospodářství mezitím přiznalo, že do roku 2050 může být vyrobeno více energie z obnovitelných zdrojů energie, než dnes lidstvo spotřebuje. Spotřebu energie na této zeměkouli lze pokrýt kombinací zařízení na solární teplo a solární elektrickou energii, větrných elektráren, vodních elektráren a nejrůznějších forem využití biomasy. K omezení růstu světové spotřeby energie je třeba navíc instalovat úsporné energetické technologie. Rychlá výstavba solárního světového hospodářství je důležitým krokem k eliminaci válek o nedostatkové suroviny, jakými je ropa, plyn a uran.

Vypněte atomové elektrárny.