Alternativ till kärnkraft - 100 % energi från sol, vind, vatten och biomassa - Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Alternativ till kärnkraft
100 % energi från sol, vind, vatten och biomassa

I Tyskland presenterade parlamentet 2002 ett energiscenario enligt vilket förnybara energikällor år 2050 ska stå för hela den tyska energiförsörjningen. Och det som är möjligt i Tyskland – ett land med liten yta, stor befolknings- och energitäthet samt hög levnadsstandard –är möjligt överallt. Till och med energiindustrin medger emellanåt att man fram till år 2050 världsomfattande kan framställa en mängd energi från förnybara energier som överstiger den energimängd mänskligheten förbrukar idag. Jordens energibehov kan täckas av en blandning av solkraftverk och solenergianläggningar, vindkraftverk, vattenkraftverk samt olika tillämpningar av biomassa. För att begränsa ökningen av världens energibehov måste dessutom sparsamma energitekniker användas. Att snabbt bygga ut solkraften världsomfattande är ett viktigt steg på vägen för att förhindra krig om knappa resurser såsom olja, gas och uran.

Lägg ner kärnkraftverken.