Jedrska energija: njene alternative - 100% energija iz sonca, vetra, vode & biomase - Mednarodna plakatna kampanja "Dejstva o atomski energiji"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Mednarodna plakatna kampanja "Dejstva o atomski energiji"

Jedrska energija: njene alternative
100% energija iz sonca, vetra, vode & biomase

NemÅ¡ki parlament je leta 2002 predstavil energetski scenarij za Nemčijo, po katerem je do leta 2050 uresničljiva ideja o celotni energetski oskrbi z obnovljivimi viri energije. Kar je možno v Nemčiji, v državi z veliko gostoto naseljenosti prebivalstva z visokim življenjskim standardom, in z veliko porabo energije, je možno povsod drugod. Tudi energetsko gospodarstvo priznava, da že do leta 2050 lahko proizvede več energije iz obnovljivih virov kot jo človeÅ¡tvo porabi danes. Energetske potrebe tega sveta lahko pokrijemo z meÅ¡anico iz sončne toplote in sončnih, vetrnih ter vodnih elektrarn in z različnimi oblikami rabe biomase. Da bi omejili naraÅ¡čanje svetovne porabe energije, je potrebno začeti uporabljati energetsko varčno tehnologijo. Hitra izgradnja svetovnega sončnega gospodarstva je pomemben korak pri preprečevanju vojn zaradi (pre)majhnih in omejenih zalog surovin, kot so nafta, plin in uran.

Izklopite jedrske elektrarne. Takoj!