Alternatívy atómovej energie - 100% energia zo slnka, vetra, vody & biomasy - Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Alternatívy atómovej energie
100% energia zo slnka, vetra, vody & biomasy

Pre Nemecko prezentoval parlament v roku 2002 energetický scenár, podľa ktorého je až do roku 2050 možné realizovať celé nemecké zásobovanie energiou obnoviteľnými energiami. Čo je možné v Nemecku – krajine s malou rozlohou, veľkou hustotou obyvateľstva a energie a vysokou životnou úrovňou, je možné všade. Samotné energetické hospodárstvo medzičasom uznáva, že do roku 2050 môže byť poskytnuté celosvetovo viac energie z obnoviteľných energií ako energie, ktorú ľudstvo dnes spotrebuje. Spotreba energie Zeme môže byť pokrytá kombináciou zariadení zo solárnej energie a zariadení pre výrobu solárneho prúdu s veternými elektrárňami, vodnými elektrárňami a najrozličnejšími spôsobmi využitia biomasy. Aby sa obmedzil celosvetový rast spotreby energie, musí dôjsť k používaniu úsporných energetických techník. Rýchle vybudovanie solárneho svetového hospodárstva je dôležitým krokom k tomu, aby sa zabránilo vojnám o vyčerpateľné suroviny ako sú nafta, plyn a urán.

Atómové elektrárne odstaviť.