Alternative la energia atomică - 100% energie solară, eoliană, hidrologică şi masă biologică - Campania internaţională cu pancarte "Fapte concrete ale energiei nucleare"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Campania internaţională cu pancarte "Fapte concrete ale energiei nucleare"

Alternative la energia atomică
100% energie solară, eoliană, hidrologică şi masă biologică

În Germania, în 2002, parlamentul a prezentat un scenariu de energie, conform căruia cererea de energie poate fi satisfăcută prin utilizarea energiei regenerabile. Dacă acest lucru este posibil în Germania – o ţară cu suprafaţă mică, cu populaţie şi consum mare de energie şi cu nivel de viaţă ridicat – este posibil oriunde. Chiar şi industria energetică recunoaşte între timp că, până în 2050, poate fi produsă mult mai multă energie din surse regenerabile decât ar putea consuma omenirea în ziua de azi. Necesarul de energie al acestei planete poate fi acoperit printr-un amestec între centrale termale solare şi instalaţii solare, ferme eoliene, hidrocentrale şi utilizarea diversificată a masei biologice. Pentru a se limita creşterea necesarului de energie pe plan mondial, trebuie să se aplice tehnologii de producere economică a energiei. Dezvoltarea rapidă a unei economii solare mondiale reprezintă un pas important în evitarea războaielor pentru materiile prime epuizabile, cum ar fi petrolul, gazele naturale şi uraniul.

Opriţi uzinele nucleare.