Alternatywy dla energii atomowej - 100% energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i energii z biomasy - Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Alternatywy dla energii atomowej
100% energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i energii z biomasy

W roku 2002 parlament niemiecki przedstawił scenariusz, według którego do 2050r. całość zapotrzebowania energetycznego mogłaby zostać zrealizowana przy pomocy energii odnawialnych. Co jest możliwe w Niemczech – kraju o małej powierzchni, dużej gęstości zaludnienia i wysokim standardzie życia – musi być możliwe wszędzie. W międzyczasie sam sektor energetyczny przyznaje, że do 2050r. w skali świata więcej energii, niż dzisiaj zużywa ludzkość, pochodzić będzie z odnawialnych źródeł. Zapotrzebowanie energetyczne Ziemi może zostać pokryte poprzez wykorzystanie kombinacji urządzeń do produkcji ciepła i prądu z energii słonecznej, elektrowni wiatrowych oraz wodnych i różnych form wykorzystywania biomasy. W celu ograniczenia wzrostu światowego zapotrzebowania na energię konieczne jest wprowadzenie do powszechnego użytku oszczędnych technologii energetycznych. Szybki rozwój gospodarki światowej opartej na energii słonecznej jest ważnym krokiem do uniknięcia wojen o skromne zasoby surowców tj. ropa naftowa, gaz i uran.

Zamknąć elektrownie atomowe.