Alternativer til atomkraft - 100 % energi av sol, vind, vann og biomasse - Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Alternativer til atomkraft
100 % energi av sol, vind, vann og biomasse

I fÞlge et energiscenario presentert av det tyske parlamentet i Är 2002, kan fornybar energi stÄ for den totale tyske energiforsyningen i Är 2050. Og er dette mulig i Tyskland, et land med liten geografisk flate, stor befolknings- og energitetthet samt hÞy levestandard, er det mulig overalt. Til og med energiindustrien innrÞmmer at det i Är 2050 kan produseres mer energi ved hjelp av fornybare energiressurser enn det menneskene forbruker i dag. Jordens energibehov kan dekkes av en blanding av solvarme- og solstrÞmanlegg, vindkraftverk, vannkraftverk og ulike former for utnyttelse av biomasse. For Ä begrense det Þkende behovet for energi, mÄ ogsÄ Þkonomiske energiteknikker tas i bruk. En rask utbygging av en internasjonal solenergiindustri er et viktig skritt pÄ veien for Ä unngÄ krig om knappe rÄstoffreserver som olje, gass og uran.

Steng atomkraftverkene