Alternatyvos atominei energijai - 100% energijos iš saulės, vėjo, vandens bei biomasės - Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Alternatyvos atominei energijai
100% energijos iš saulės, vėjo, vandens bei biomasės

Vokietijos parlamentas 2002-siais pateikė energetikos scenarijų, pagal kurį iki 2050-tųjų metų visas Vokietijos apsirūpinimas energetiniais resursais gali būti realizuojamas per atsinaujinančias energijos rūšis. Tai, kas yra įmanoma Vokietijoje, šalyje su nedidele teritorija, dideliu gyventojų bei energijos tankumu ir aukštu pragyvenimo lygiu, įmanoma bet kur. Net energetikos ūkis pramonė pripažįsta, kad visame pasaulyje 2050-siais iš atsinaujinančių energijos rūšių gali būti pagaminta daugiau energijos, negu jos šiandien suvartoja žmonija. Mūsų Žemės energijos poreikiai gali būti patenkinti naudojant saulės kolektorių ir saulės elektros energijos įrenginių, vėjo jėgainių, hidroelektrinių bei įvairiausių rūšių biomasės naudojimo derinį. Be to tam, kad būtų apribotas pasaulio energijos poreikio augimas, būtina imti taikyti ekonomiškas energetines technologijas. Spartus pasaulio soliarinės energijos ūkio vystymas yra svarbus žingsnis į karų dėl ribotais kiekiais turimų žaliavų, tokių kaip nafta, dujos bei uranas, išvengimą.

Sustabdyti atomines jėgaines.