Alternatiivid aatomienergiale - 100% energiat päikeselt, tuulelt, veelt ja biomassilt - Ülemaailmne plakatikampaania "Fakte aatomienergiast"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Ăślemaailmne plakatikampaania "Fakte aatomienergiast"

Alternatiivid aatomienergiale
100% energiat päikeselt, tuulelt, veelt ja biomassilt

Aastal 2002 tutvustas parlament Saksamaa jaoks energiastsenaariumi, mille kohaselt aastaks 2050 kogu saksa energiavarustus peaks olema teostatud uuendatavate enedgiate abil. Mis on võimalik Saksamaal – väikese pindala, suure rahvastiku- ja energiatiheduse ning kõrge elustandardiga riigis – on võimalik igal pool. Isegi energiamajandus tunnistab juba, et kuni aastani 2050 on võimalik toota uuendatavate energiate abil rohkem elektrienergiat, kui inimkond praegu kasutab. Planeedi Maa energiavajadust on võimalik katta seguga päikesesoojus- ja päikeseelektrijaamade, tuuleelektrijaamede, vee-elektrijaamade ning biomassi kasutuse erinevate vormide abil. Maailma energiavajaduse kasvu piiramiseks tuleb lisaks võtta kasutusele sästlikke energiatehnikaid. Maailma päikesemajanduse kiire ülesehitus on tähtis samm nappide toorainete nagu nafta, gaas ja uraan nimel peetavate sõdade ärahoidmiseks.

Aatomielektrijaamad seisata.