Ατομική ενέργεια, εναλλακτικές επιλογές - 100% ενέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο, το νερό και τη βιομάζα - Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Ατομική ενέργεια, εναλλακτικές επιλογές
100% ενέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο, το νερό και τη βιομάζα

Το Κοινοβούλιο του 2002 παρουσίασε για τη Γερμανία ένα σχέδιο παραγωγής ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο μέχρι το 2050, το σύνολο της παραγωγής ενέργειας στη Γερμανία θα πραγματοποιείται με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εάν αυτό είναι δυνατόν στη Γερμανία, μια χώρα με σχετικά μικρή χιλιομετρική έκταση, αυξημένη πυκνότητα πληθυσμού και ενεργειακών αναγκών καθώς και υψηλό βιοτικό επίπεδο, τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί παντού. Ακόμη και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας παραδέχονται πλέον ότι μέχρι το έτος 2050 μπορεί σε παγκόσμια κλίμακα να παραχθεί περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, από όση καταναλώνει σήμερα ολόκληρη η ανθρωπότητα. Η ανάγκη σε ενέργεια αυτού του πλανήτη μπορεί να καλυφθεί με τη βοήθεια ενός συνδυασμού εγκαταστάσεων ηλιακής θερμότητας και ηλιακής ενέργειας, εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και των διαφόρων μορφών αξιοποίησης της βιομάζας. Για να περιοριστεί η αύξηση των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών, πρέπει επιπρόσθετα να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Η γρήγορη δημιουργία μιας παγκόσμιας βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποφυγή πολέμων για περιορισμένες πρώτες ύλες, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το ουράνιο.

Ας κλείσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια.