Алтернативи на атомната енергия  - 100 % слънчева, водна, вятърна и биоенергия.   - Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Алтернативи на атомната енергия
100 % слънчева, водна, вятърна и биоенергия.

За Германия Парламент 2000 представи енергиен сценарий, според който до 2050 г. цялото немско енергоснабдяване е реализуемо само въз основа на ВПМ. Това, което е възможно в Германия – държава със сравнително неголяма територия, голямо население и енергопотребление и висок жизнен стандарт -, е възможно навсякъде. Самата атомна индустрия признава, че до 2050 г. в цял свят ще се произвежда повече енергия от възобновяеми източници, отколкото e общото енергийно потребление на човечеството в наши дни. Бързото развитие на слънчевата енергетика е важна крачка към предотвратяването на войни за ценни и оскъдни суровини като нефт, природен газ и уран.

Атомните електроцентрали трябва да бъдат закрити.