Ατομική ενέργεια, ο μικρός αριθμός θέσεων εργασίας - Θέσεις εργασίας; Ο τομέας της αιολικής ενέργειας έχει περισσότερες θέσεις εργασίας από την πυρηνική βιομηχανία! - Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Ατομική ενέργεια, ο μικρός αριθμός θέσεων εργασίας
Θέσεις εργασίας; Ο τομέας της αιολικής ενέργειας έχει περισσότερες θέσεις εργασίας από την πυρηνική βιομηχανία!

Η ατομική ενέργεια απαιτεί μεγάλο κεφάλαιο, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Το παράδειγμα της Γερμανίας δείχνει το εξής: στην πυρηνική βιομηχανία απασχολούνταν το έτος 2002 περίπου 30.000 άνθρωποι. Μόνο στον τομέα αιολικής ενέργειας στη Γερμανία εργάζονται ήδη περισσότεροι από 53.000 άνθρωποι. Ο συνολικός τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ήδη διασφαλίσει 120.000 θέσεις εργασίας, παρά το γεγονός ότι συμμετέχει ακόμη με σχετικά χαμηλό ποσοστό στη συνολική παραγωγή ενέργειας. Κατά τη συνεχή εξάπλωση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προστίθενται καθημερινά νέες θέσεις εργασίας. Σε παγκόσμια κλίμακα μπορεί μέσω της εξάπλωσης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μερικά χρόνια να δημιουργηθούν πολλά εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

Ας κλείσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια.