Kärnkraft – ger få arbetstillfällen - Arbetstillfällen? Vindkraften slår kärnkraftsindustrin! - Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Kärnkraft – ger få arbetstillfällen
Arbetstillfällen? Vindkraften slår kärnkraftsindustrin!

Kärnkraft är kapitalintensiv, förnybara energier är arbets(tillfälles)intensiva. I Tyskland var t.ex. år 2002 ungefär 30 000 människor verksamma inom kärnkraftsindustrin. Bara i den tyska vindkraftsindustrin arbetade däremot redan över 53 000 personer. Den sammanlagda branschen för förnybara energier säkrade 120 000 arbeten, trots dess fortfarande ringa andel av energiförsörjningen. Vid en fortsatt utbyggnad av de förnybara energierna tillkommer dagligen nya arbetstillfällen. I hela världen skulle åtskilliga miljoner nya arbetstillfällen uppstå på bara några år om de förnybara energikällorna byggdes ut.

Lägg ner kärnkraftverken.