Atomová energie s malým počtem pracovních míst - Pracovní místa? Odvětví větrné energie poráží atomový průmysl! - Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Atomová energie s malým počtem pracovních míst
Pracovní místa? Odvětví větrné energie poráží atomový průmysl!

Atomová energie je intenzívní z hlediska kapitálu – obnovitelné zdroje energie jsou intenzívní z hlediska práce a pracovních míst. Příklad Německa dokládá: V atomovém hospodářství pracovalo v roce 2002 přibl. 30 000 lidí. V samotném německém odvětví větrné energie naproti tomu pracovalo již více než 53 000 lidí. Celé odvětví obnovitelných zdrojů energie zajistilo již 120 000 pracovních míst, a to i přes jejich malý podíl na zásobování energií. Při dalším rozšiřování obnovitelných zdrojů energie k tomu přibudou každodenně nová pracovní místa. V měřítku celého světa by pomocí rozšiřování obnovitelných zdrojů energie mohlo za několik málo let vzniknout mnoho milionů nových pracovních míst.

Vypněte atomové elektrárny.