Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/m1477/Sites/www.facts-on-nuclear-energy.info/connection_data.php on line 9

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/m1477/Sites/www.facts-on-nuclear-energy.info/7_less_jobs.php on line 17

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/m1477/Sites/www.facts-on-nuclear-energy.info/7_less_jobs.php on line 17
Атомната енергетика не открива работни места
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/m1477/Sites/www.facts-on-nuclear-energy.info/counter.php on line 27

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/m1477/Sites/www.facts-on-nuclear-energy.info/counter.php on line 27

Атомната енергетика не открива работни места  - Работни места? Вятърната енергетика категорично превъзхожда АЕ.  - Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Атомната енергетика не открива работни места
Работни места? Вятърната енергетика категорично превъзхожда АЕ.

АЕ е капиталоемка, а енергопроизводството от възобновяеми източници непрекъснато създава работни места. Германия е показателен пример за това. През 2002 г. в ядрената индустрия са били заети около 30 000 души, докато само в немската вятърна енергетика през същата година са работили 53 000 души. Общият производствен сектор на възобновяемите енергоизточници вече е осигурил 120 000 работни места, въпреки все още малкия дял на тези алтернативни ресурси в енергоснабдяването. В процеса на изграждане на нови възобновяеми производствени мощности (ВПМ) ежедневно се откриват нови работни места. В световен мащаб изграждането на ВМП за няколко години би създало милиони работни места.

Атомните електроцентрали трябва да бъдат закрити.