Nükleer Enerji Daha Az İş Demek - Rüzgâr enerjisi istihdam yaratmakta,nükleer enerjiyi geçti. - "Atom Enerjisi Gerçeği" – Uluslararası Afiş Kampanyası -- International Nuclear Power Fact File Poster Campaign

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

"Atom Enerjisi Gerçeği" – Uluslararası Afiş Kampanyası -- International Nuclear Power Fact File Poster Campaign

Nükleer Enerji Daha Az İş Demek
Rüzgâr enerjisi istihdam yaratmakta,nükleer enerjiyi geçti.

Nükleer enerji yüksek sermaye, yenilenebilir enerjiler ise yoğun insan emeği gerektiriyor. Almanya örneğinde de görüyoruz ki, 2002 yılında nükleer enerji sektöründe yaklaşık 30.000 insan çalışırken yalnızca rüzgâr enerjisinde çalışan insan sayısı 53.000’i geçiyordu. Genel enerji üretimindeki payı düşük olmasına rağmen, tüm yenilenebilir enerji dalında çalışan toplam insan sayısı 120.000 civarındaydı. Yenilenebilir enerji sektöründe çalışan insan sayısı her gün artıyor. Yenilenebilir enerji sektörü daha da gelişirse, dünya çapında milyonlarca insana iş imkânı sağlanabilir.

Nükleer santraller kapatılsın!