Jedrska energija: (pre)malo delovnih mest - Delovna mesta? Vetrna panoga premaguje jedrsko industrijo! - Mednarodna plakatna kampanja "Dejstva o atomski energiji"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Mednarodna plakatna kampanja "Dejstva o atomski energiji"

Jedrska energija: (pre)malo delovnih mest
Delovna mesta? Vetrna panoga premaguje jedrsko industrijo!

Jedrska energija je kapitalsko intenzivna – energija iz obnovljivih virov je zaposlitveno intenzivna. V na primer nemški jedrski industriji je bilo v letu 2002 zaposlenih okoli 30 000 ljudi, samo v nemški panogi vetrne energije pa je delalo več kot 53 000 ljudi. Celotna panoga obnovljivih virov energije že sedaj zagotavlja 120 000 delovnih mest, kljub njenemu še vedno majhnemu deležu pri oskrbi z energijo. Ker se z nadaljnjim širjenjem obnovljivih virov energije vsak dan odpirajo nova delovna mesta, se torej v nekaj letih po vsem svetu lahko ustvari več milijonov novih delovnih mest.

Izklopite jedrske elektrarne. Takoj!