Atómová energia-chudobná na pracovné miesta - Pracovné miesta? Odvetvie veternej energie prebíja atómový priemysel! - Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Atómová energia-chudobná na pracovné miesta
Pracovné miesta? Odvetvie veternej energie prebíja atómový priemysel!

Atómová energia je kapitálovo intenzívna – obnoviteľné energie sú intenzívne na prácu(pracovné miesta). Príklad Nemecka ukazuje: V atómovom hospodárstve bolo v roku 2002 zamestnaných asi 30 000 ľudí. V samotnom odvetví nemeckej veternej energie pracovalo naproti tomu už viac ako 53 000 ľudí. Celé odvetvie obnoviteľných energií zabezpečilo už 120 000 pracovných miest, napriek svojmu ešte malému podielu na zásobovaní energiou. Pri ďalšej výstavbe obnoviteľných energií pribudajú denne nové pracovné miestá. Celosvetovo by mohlo prostredníctvom výstavby obnoviteľných energií vzniknúť o niekoľko rokov mnoho miliónov nových pracovných miest.

Atómové elektrárne odstaviť.