Energia atomowa nie potrzebuje miejsc pracy - Miejsca pracy? Sektor energii wiatrowej wyprzedza przemysł atomowy! - Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Energia atomowa nie potrzebuje miejsc pracy
Miejsca pracy? Sektor energii wiatrowej wyprzedza przemysł atomowy!

Energia atomowa wymaga dużego zaangażowania kapitału – energie odnawialne wymagają (miejsc) pracy. Przykład Niemiec pokazuje: w sektorze gospodarki jądrowej pracowało w 2002r. 30.000 ludzi. W samym tylko sektorze energii wiatrowej zatrudnionych było więcej niż 53.000 ludzi. Cała branża energii odnawialnych, mimo jeszcze stosunkowo niskiego udziału w zaopatrzeniu energetycznym, zabezpiecza już 120.000 miejsc pracy. Dalszy rozwój energii odnawialnych przysparza codziennie nowych miejsc pracy. Rozwój energii odnawialnych mógłby w ciągu zaledwie kilku lat przyczynić się do utworzenia wielu milionów nowych miejsc pracy na całym świecie.

Zamknąć elektrownie atomowe.