Atomkraft gir få arbeidsplasser - Vindkraft gir flere arbeidsplasser enn atomkraft - Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Atomkraft gir få arbeidsplasser
Vindkraft gir flere arbeidsplasser enn atomkraft

Atomenergi er kapitalintensiv. Fornybar energi er derimot arbeids(plass)intensiv. I Tyskland arbeidet ca. 30 000 mennesker i atomindustrien i år 2002. I den tyske vindkraftindustrien arbeidet mer enn 53 000 mennesker. Den totale industrien for fornybar energi står allerede for 120 000 arbeidsplasser, til tross for en foreløpig liten andel av energiforsyningen. Videre utbygging av fornybare energikilder vil skape nye arbeidsplasser daglig. På verdensbasis vil utbyggingen av fornybare energikilder i løpet av få år føre til flere millioner nye arbeidsplasser.

Steng atomkraftverkene