Menkas darbo vietų skaičius – atominė energija - Darbo vietos? Vėjo energetikos sfera lenkia atominę energetiką! - Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Menkas darbo vietų skaičius – atominė energija
Darbo vietos? Vėjo energetikos sfera lenkia atominę energetiką!

Atominė energija yra intensyvi kapitalo prasme – atsinaujinančios energijos rūšys intensyvios darbo (vietų) prasme. Šis pavyzdys iš Vokietijos demonstruoja: atominės energetikos ūkyje 2002-siais metais dirbo apie 30 000 žmonių. Palyginimui - vien tik vėjo energetikos srityje dirbo virš 53 000 žmonių. Visa atsinaujinančių energijos rūšių sfera jau užtikrino 120 000 darbo vietų, nežiūrint jos, kol kas dar nežymaus, indėlio į apsirūpinimą energija apskritai. Plėtojant atsinaujinančias energijos rūšis, kasdieną sukuriamos naujos darbo vietos. Pasaulio mastu, atsinaujinančių energijos rūšių plėtojimo dėka, per keletą metų galėtų būti sukurti milijonai naujų darbo vietų.

Sustabdyti atomines jėgaines.