Töökohavaene aatomienergia - Töökohad? Tuule-majandusharu võidab aatomitööstust! - Ülemaailmne plakatikampaania "Fakte aatomienergiast"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Ülemaailmne plakatikampaania "Fakte aatomienergiast"

Töökohavaene aatomienergia
Töökohad? Tuule-majandusharu võidab aatomitööstust!

Aatomienergia on kapitaliintensiivne – uuendatavad energiad on töö(koha)intensiivsed. Saksamaa näide tõestab: Aastal 2002 töötas aatomimajanduses umbes 30 000 inimest. Üksi saksa tuuleenergia alal töötas seevastu juba üle 53 000 inimese. Terve uuendatavate energiate majandusharu kindlustas juba 120 000 töökohta, hoolimata nende veel väiksest osast energiavarustusel. Uuendatavate energiate jätkuval laiendamisel luuakse iga päev uusi töökohti. Ülemaailmselt on võimalik luua uuendatavate energiate välja arevdamisel mõne aasta jooksul miljoneid töökohti.

Aatomielektrijaamad seisata.