Atomenergi med få arbejdspladser - Arbejdspladser? Vindbranchen slår atomindustrien! - International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Atomenergi med få arbejdspladser
Arbejdspladser? Vindbranchen slår atomindustrien!

Atomenergien er kapitalintensiv – vedvarende energier er arbejds(plads) intensive. Eksemplet Tyskland viser: Indenfor atomindustrien arbejdede i året 2002 ca. 30 000 mennesker. Alene i den tyske vindenergibranche arbejdede derimod mere end 53 000 mennesker. Den vedvarende-energi-branche sikrede allerede 120 000 arbejdspladser, på trods af dens lave andel af den samlede energiforsyning. Med en yderligere udbygning af vedvarende energier vil antallet af arbejdspladser stige hver dag. I hele verden kan der indenfor kun få år opstå mange millioner af nye arbejdspladser gennem udbygning af vedvarende energier.

Frakobl atomkraftværker.