Kärnkraft - ingen klimaträddare - Kärnkraften kan inte ge förbättrat klimat - Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Kärnkraft - ingen klimaträddare
Kärnkraften kan inte ge förbättrat klimat

Kärnkraftsindustrin medger att man inte kan ersätta kol, olja och gas med kärnkraftverk. För att fram till 2050 ersätta så lite som 10 procent av fossilenergin med kärnkraft skulle man behöva bygga ända upp till 1000 nya kärnkraftverk. (För tillfället finns det i hela världen omkring 440 kärnkraftverk.) Att bygga dessa anläggningar – om det ens vore realiserbart – skulle ta flera årtionden. Uranreserverna skulle snabbt vara förbrukade. Till och med den internationella atomenergikommissionen IAEA medger att det inte finns någon som helst möjlighet att bygga ut kärnkraften tillräckligt snabbt för att bromsa klimatförändringen. Lösningen är en annan: olika världsenergiscenarier visar att klimatproblemet endast kan lösas med förnybara energier i kombination med effektiv och ekonomisk energiteknik.

Lägg ner kärnkraftverken.