Jedrska energija ne more rešiti podnebja - Odgovor na spreminjanje podnebja so obnovljivi viri energije - Mednarodna plakatna kampanja "Dejstva o atomski energiji"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Mednarodna plakatna kampanja "Dejstva o atomski energiji"

Jedrska energija ne more rešiti podnebja
Odgovor na spreminjanje podnebja so obnovljivi viri energije

Energetsko gospodarstvo priznava, da z jedrskimi elektrarnami ne moremo nadomestiti premoga, olja in plina. Da bi leta 2050 le 10 odstotkov fosilne energije nadomestili z jedrsko, bi bilo potrebno zgraditi do 1000 novih jedrskih elektrarn (trenutno je na svetu okoli 440 jedrskih elektrarn). Gradnja teh naprav bi – če je to sploh uresničljivo – trajala več desetletij. Rezerve urana bi bile kmalu izčrpane. Tudi mednarodna agencija za jedrsko energijo IAEA (International Atomic Energy Agency) priznava, da jedrske energije ne bil mogli dovolj hitro Å¡iriti, da bi lahko vsaj omejili podnebne spremembe. In reÅ¡itev? Različni scenariji svetovne energije kažejo, da so problemi spreminjanja podnebja reÅ¡ljivi le z obnovljivimi viri energije v povezavi z učinkovitimi in varčnimi energijskimi tehnikami.

Izklopite jedrske elektrarne. Takoj!