Atómová energia-klimatické poruchy - Atómová energia nemôže zachrániť klímu - Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Atómová energia-klimatické poruchy
Atómová energia nemôže zachrániť klímu

Atómové hospodárstvo uznáva, že uhlie, nafta a plyn sa nedajú nahradiť atómovými elektrárňami. Ak by sa nahradilo len 10 percent fosílnej energie v roku 2050 za prúd z atómovej elektrárne, tak by sa muselo postaviť až 1000 nových atómových elektrární (v súčasnosti existuje v celom svete asi 440 atómových elektrární). Výstavba týchto zariadení – pokiaľ by to bolo vôbec realizovateľné – by trvala viaceré desaťročia. Zásoby uránu by boli v krátkom čase vyčerpané. Samotná Medzinárodná organizácia pre atómovú energiu IAEA uznáva, že atómová energia by vôbec nemohla byť dostatočne rýchlo vybudovaná bez toho, aby sa zamedzilo zmene klímy. Riešenie je iné: Rozličné scenáre svetovej energie ukazujú, že problém klímy je možné riešiť len pomocou obnoviteľných energií v spojení s efektívnymi a úspornými energetickými technikami.

Atómové elektrárne odstaviť.