Atomkraft er en miljøflopp - Atomkraft kan ikke redde klimaet - Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Atomkraft er en miljøflopp
Atomkraft kan ikke redde klimaet

Atomindustrien innrømmer at atomkraft ikke kan erstatte kull, olje og gass. For å kunne erstatte bare 10 prosent av den fossile energien i år 2050 med kjernekraft, måtte man bygge inntil 1000 nye atomkraftverk (på verdensbasis er det i dag ca. 440 atomkraftverk). Byggingen av disse kraftverkene, dersom det overhodet ville vært mulig, ville tatt flere tiår. Uranreservene ville ikke vart lenge. Til og med Det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA) innrømmer at atomenergien ikke ville kunne bygges ut raskt nok for å begrense klimaforandringene. Problemet må løses på en annen måte. Flere scenarier om verdens energibehov viser at klimaproblematikken kun kan løses ved hjelp av fornybar energi og økonomiske energiteknikker.

Steng atomkraftverkene