Atomenerģija un klimata izmaiņas - Atomenerģija neglābs klimatu - Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Atomenerģija un klimata izmaiņas
Atomenerģija neglābs klimatu

Atomnerģijas nozare atzīst, ka ogles, naftu un gāzi nevar aizstāt ar atomspēkstacijām. Lai līdz 2050 gadam ar atomenerģiju aizstātu kaut vai 10 procentu fosilās enerģijas, ir jāuzbūvē līdz 1000 jaunām atomenergostacijām ( paÅ¡laik visā pasaulē ir ap 440 atomenergostaciju). Lai uzceltu Å¡īs iekārtas būtu nepiecieÅ¡ami vairāki gadu desmiti. Tad drīzumā varētu būt izsmeltas arī urāna rezerves. Pat Pasaules Atomenerģjas Organizācija (IAEA) atzīst, ka tik strauja atomenerģijas izplatība, lai tā spētu apturēt klimata izmaiņas, nav iespējama. Risinājums ir cits: dažādi pasaulē izstrādāti enerģijas scenāriji parāda, ka klimata problēmu var atrisināt tikai ar atjaunojamo energoresursu izmantoÅ¡anu apvienojot ar taupīgām enerģijas tehnoloģijām.

Izslēgt atomenergostacijas