Atomienergia saastuttaa - Atomienergia ei voi pelastaa ilmastoa - Kansainvälinen julistekampanja "Faktoja atomienergiasta"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Kansainvälinen julistekampanja "Faktoja atomienergiasta"

Atomienergia saastuttaa
Atomienergia ei voi pelastaa ilmastoa

Atomivoimalat myöntävät, ettei hiiltä, öljyä ja kaasua voida korvata atomivoimaloilla. Jotta noin 10 prosenttia fossiilisesta energiasta voitaisiin vuonna 2050 korvata atomisähköllä, tulisi rakentaa jopa 1000 uutta atomivoimalaa (tällä hetkellä maailmassa on noin 440 atomivoimalaa). Näiden laitosten rakentaminen kestäisi – jos se olisi edes toteutettavissa – useampia vuosikymmeniä. Mikäli nämä olisivat perinteisiä termisiä reaktoreita, tulisivat rajalliset uraanivarat pian vastaan. Jopa kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA myöntää, ettei atomienergiaa voitaisi edes laajentaa tarpeeksi nopeasti ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi. Ratkaisu löytyy muualta: erilaiset maailman energiaskenaariot osoittavat, että ilmasto-ongelma on ratkaistavissa ainoastaan uusiutuvien energiamuotojen sekä tehokkaiden ja energiaa säästävien tekniikoiden avulla.

Lakkauttakaa atomivoimalat.