Klimafiasko atomenergi - Atomenergien kan ikke redde klimaet - International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Klimafiasko atomenergi
Atomenergien kan ikke redde klimaet

Atomindustrien tilstår, at man ikke kan erstatte kul, olie og gas med atomkraftværk. Hvis man i året 2050 kun vil erstatte 10 procent af de fossile energier med atomstrøm, skulle der bygges op til 1 000 nye atomkraftværker (p.t. findes der ca. 440 atomkraftværker i hele verden). Det ville vare mange årtier – hvis det overhovedet kunne realiseres – at bygge disse anlæg. Uranreserverne ville være opbrugt inden for kort tid. Selv Det Internationale Atomenergiagentur IAEA tilstår, at atomenergien slet ikke kunne udbygges hurtigt nok til at begrænse klimaskiftet. Der findes en anden løsning: Forskellige verdensenergiscenarier viser, at klimaproblemet kun kan løses med vedvarende energier i forbindelse med effektive og økonomiske energiteknikker.

Frakobl atomkraftværker.