Nükleer Enerjinin İklimi Koruma Palavrası - Nükleer enerji dünyadaki iklim değişikliklerini durduramaz. - "Atom Enerjisi Gerçeği" – Uluslararası Afiş Kampanyası -- International Nuclear Power Fact File Poster Campaign

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

"Atom Enerjisi Gerçeği" – Uluslararası Afiş Kampanyası -- International Nuclear Power Fact File Poster Campaign

Nükleer Enerjinin İklimi Koruma Palavrası
Nükleer enerji dünyadaki iklim değişikliklerini durduramaz.

Nükleer enerji sektörü, nükleer santrallerin kömür, petrol ve doğalgazın yerine geçemeyeceğini kabul ediyor. 2050 yılı itibarıyla, fosil kökenli enerjinin sadece % 10’unun nükleer enerjiden sağlanması planlansa bile, yaklaşık 1000 tane yeni Nükleer santralin kurulması gerekir (şu an dünya genelinde yaklaşık 440 tane mevcut). 1000 yeni santralin kurulması mümkün olsa dahi inşa edilmesi onlarca yıl sürer. Bu kadar çok santral kurulunca da uranyum rezervleri çok kısa sürede biter. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın da (IAEA) itiraf ettiği gibi, iklim değişikliğini durdurmak için hızla müdahele etmek gerekiyor ama nükleer enerjinin bu hızla yaygınlaştırılmasının imkânı yok. Dünya iklimindeki olumsuz gelişmeleri durdurmanın çaresi başka: Dünya iklimini korumak sadece yenilenebilir enerji ve bununla bağlantılı olarak enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufu ile mümkündür.

Nükleer santraller kapatılsın!