Energia nucleară nu poate salva clima - Schimbările climatice pot fi prevenite doar prin folosirea energiei regenerabile - Campania internaţională cu pancarte "Fapte concrete ale energiei nucleare"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Campania internaţională cu pancarte "Fapte concrete ale energiei nucleare"

Energia nucleară nu poate salva clima
Schimbările climatice pot fi prevenite doar prin folosirea energiei regenerabile

Industria nucleară recunoaşte că petrolul, cărbunii şi gazele naturale nu pot fi înlocuite de energia nucleară. Pentru ca 10% din energia fosilă să poată fi înlocuită cu energia nucleară, ar trebui ca până in anul 2050 să se construiască până la 1000 centrale nucleare noi (momentan există în întreaga lume aproximativ 440 uzine nucleare). Construirea acestor centrale ar putea dura mai multe decenii – în cazul în care s-ar realiza această idee. Apoi, rezervele de uraniu se vor epuiza în scurt timp. Chiar şi Organizaţia Internaţională a Energiei Nucleare recunoaşte că industria energiei nucleare nu poate fi extinsă atât de repede pentru a putea opri schimbările climatice. Soluţia este alta: diferite scenarii mondiale arată că problema climei poate fi rezolvată numai prin folosirea energiei regenerabile împreună cu utilizarea unor tehnologii de producere a energie eficiente şi economice.

Opriţi uzinele nucleare.