Klimatyczna klapa – energia atomowa - Energia atomowa nie może uratować klimatu - Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Klimatyczna klapa – energia atomowa
Energia atomowa nie może uratować klimatu

Sektor gospodarki jądrowej przyznaje, że węgla, ropy i gazu nie można zastąpić elektrowniami atomowymi. Aby w roku 2050 energia atomowa mogła zastąpić tylko 10% energii pochodzącej z surowców kopalnych, należałoby zbudować do 1000 nowych elektrowni jądrowych (obecnie na świecie jest ok. 440 takich elektrowni). Budowa takich obiektów – jeśli w ogóle byłoby to możliwe – zajęłaby kilkadziesiąt lat, a zasoby uranu szybko by się wyczerpały. Nawet Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej IAEA przyznaje, że rozwój energii atomowej nie jest możliwy w stopniu, który pozwoliłby na ograniczenie zmian klimatycznych. Rozwiązanie jest inne: różne światowe scenariusze energetyczne pokazują, że problem klimatyczny rozwiązać można jedynie przy pomocy energii odnawialnych w połączeniu z efektywnymi i oszczędnymi technikami energetycznymi.

Zamknąć elektrownie atomowe.