Kernenergie: klimaatflop - Kernenergie kan het klimaat niet redden - Internationale postercampagne

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internationale postercampagne 'Feiten over kernenergie'

Kernenergie: klimaatflop
Kernenergie kan het klimaat niet redden

De nucleaire sector geeft toe dat men kolen, olie en gas niet kan vervangen door kerncentrales. Om in 2050 bijvoorbeeld ook maar 10 procent van de fossiele brandstof te kunnen vervangen, zouden er wel 1000 nieuwe kerncentrales moeten worden bijgebouwd (vandaag de dag zijn er wereldwijd ongeveer 440 kerncentrales). De bouw van deze centrales zou – voor zover dit überhaupt te realiseren is – tientallen jaren duren. Tegen die tijd zijn alle uraniumvoorraden al op. Zelfs het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) geeft toe dat kernenergie niet snel genoeg kan worden uitgebreid om de klimaatsveranderingen te beperken. De oplossing ligt ergens anders: in verschillende wereldwijde energiescenario’s komt naar voren dat de klimaatveranderingen alleen een halt toe kan worden geroepen door het gebruik van schone, duurzame, hernieuwbare energiebronnen in combinatie met efficiënter gebruik en zuiniger energietechnieken.

Kerncentrales sluiten.