Klimato kenkėjas – atominė energija - Atominė energija negali išgelbėti klimato - Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Klimato kenkėjas – atominė energija
Atominė energija negali išgelbėti klimato

Atominė energetika pripažįsta, jog atominės elektrinės negali pakeisti anglies, alyvos bei dujų. Net tam, kad bent 10 procentų iš žemės gaunamos energijos 2050 metais būtų galima pakeisti atomine elektros energija, reikėtų pastatyti iki 1000 naujų atominių jėgainių (šiuo metu pasaulyje yra apie 440 atominių jėgainių). Šių įrenginių statyba – jei tai apskritai būtų realizuotina – užtruktų daugelį dešimtmečių. Urano atsargos būtų greitai išsemtos. Net tarptautinė atominės energetikos organizacija IAEA pripažįsta, jog atominė energetika negalėtų būti pakankamai greitai išvystyta tam, kad galėtų apriboti klimato pasikeitimus. Sprendimas yra kitoks: Įvairiausi pasaulio energetikos scenarijai rodo, jog klimato problemas galima spręsti tik atsinaujinančių energijos rūšių pagalba, sąryšyje su efektyviomis bei taupiomis energetinėmis technologijomis.

Sustabdyti atomines jėgaines.