Kliimaläbikukkumine aatomienergia - Aatomienergia ei suuda kliimat päästa - Ülemaailmne plakatikampaania "Fakte aatomienergiast"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Ülemaailmne plakatikampaania "Fakte aatomienergiast"

Kliimaläbikukkumine aatomienergia
Aatomienergia ei suuda kliimat päästa

Aatomimajandus tunnistab, et sütt, õli ja gaasi ei ole võimalik aatomielektrijaamadega asendada. Juba selleks, et asendada vaid 10 protsenti fossiilsest energiast aastal 2050 aatomielektriga, tuleks juurde ehitada kuni 1000 uut aatomielektrijaama (hetkel on üle maailma kokku umbes 440 aatomielektrijaama). Vajalike komplekside ehitamine – niipalju kui see üldse teostatav oleks – kestaks aastakümneid. Uraanivarud oleksid lühikese ajaga ammendatud. Isegi Ülemaailmne Aatomienergia Organisatsioon IAEA tunnistab, et aatomienergiat ei oleks üldsegi võimalik nii kiiresti välja ehitada, et kliimamuutust piirata. Lahendus on teine: Erinevad maailma energiastsenaariumid näitavad, et kliimaprobleemi on võimalik lahendada vaid uuendatavate energiate abil koos võimsate ja säästlikute energiatehnikatega.

Aatomielektrijaamad seisata.